Kryptowaluty nazywane są inaczej walutami kryptograficznymi będącymi rozproszonym systemem księgowym opartym o kryptografię. System ten przechowuje informację o stanie posiadania w umownych jednostkach. Kryptowaluty są zdecentralizowane czyli nie posiadają jednostki centralnej, która je kontroluje. Najczęściej oparte są o technologię blockchain (łańcuch bloków) będący publicznym rejestrem transakcji. Są cyfrowymi walutami nie mającymi fizycznej, namacalnej formy.

Są przełomową technologią, która bardzo dynamicznie się rozwija. Mogą mieć różne zastosowania np. rozliczeniowe, inwestycyjne, marketingowe, rozrywkowe czy technologiczne. Miejscem przechowywania kryptowalut są indywidualne, elektroniczne portfele, nad którymi kontrolę posiada wyłącznie ich właściciel. Przy pomocy portfeli w łatwy i szybki sposób można przekazywać odbiorcy określone sumy posiadanych kryptowalut. Istotnym aspektem jest fakt, że kryptowaluty nie można podrobić, zhakować czy usunąć – ze względu na zastosowaną kryptografię i rozproszony, zdecentralizowany system przechowywania.

Najbardziej popularną kryptowalutą jest bitcoin. Został on utworzony w 2009 roku przez Satoshi Nakamoto – w liczbie 21 milionów sztuk. Ciekawą cechą kryptowalut jest możliwość ich rozdzielania na cząstki danej jednostki. W przypadku bitcoina jest to 8 miejsc po przecinku. Możemy zatem posiadać w swoim elektronicznym portfelu np. 1,00768577 bitcoina. Na świecie (również w Polsce) istnieje wiele miejsc, w których można płacić kryptowalutami – prym wiedzie Japonia, gdzie bitcoinem wypłacane są również pensje pracownikom.

Istnieje bardzo dużo różnych kryptowalut – szacuje się, że najważniejszych jest około 1500. Pełną listę znajdziesz na www.coinmarketcap.com. Za każdą z nich stoi oddzielny projekt, firma, zespół deweloperów. Notowane są na giełdach kryptowalutowych a ich kurs zależy od popytu oraz kondycji rynku. Przykładowo bitcoin w grudniu 2015 roku kosztował 400$, rok później 1000$ a pod koniec roku 2017 prawie 20000$, czyli w ciągu dwóch ostatnich lat zwiększył swoją wartość 50 krotnie. Oczywiście na rynku giełdowym pojawiają się także korekty – dziś kosztuje ok 7000$ za jedną sztukę.

Istnieje wiele giełd, na których można dokonać zakupu bitcoina, ethereum oraz wielu innych kryptowalut. Do najpopularniejszych należy polska giełda www.bitbay.net oraz zagraniczna www.binance.com.

Jeżeli chciałbyś dowiedzieć się więcej jak i gdzie kupić kryptowaluty zapraszamy do kolejnego artykułu https://www.tokenizacja.com/jak-i-gdzie-kupic-bitcoin-i-inne-kryptowaluty/