ICO (Initial Coin Offering) jest środkiem finansowania społecznościowego startupów bądź projektów we wczesnej fazie, poprzez zbieranie kapitału za pomocą nowo utworzonych kryptowalut i tokenów. Polega na ich sprzedaży w zamian za inny środek płatniczy, przede wszystkim Ethereum i Bitcoin.

ICO pozwala zebrać fundusze na realizację projektu jeszcze na etapie pomysłu. Opiera się głównie na modelu biznesowym zapisanym w postaci wielostronicowego dokumentu Whitepaper, będącego odpowiednikiem prospektu emisyjnego w przypadku akcji. Oczywiście, im bardziej prace nad projektem są zaawansowane, tym łatwiej będzie przeprowadzić ową zbiórkę, ze względu na zaufanie inwestorów.

Aby przeprowadzić udane ICO potrzebny jest dobry pomysł na projekt oraz profesjonalne, uczciwe i transparentne podejście. Co jakiś czas zdarzają się bowiem oszustwa, czyli tzw. scamy polegające na zebraniu funduszy i zamknięciu projektu. W celu udanej zbiórki kapitału należy zadbać o kilka kluczowych aspektów:

  • utworzenie kryptowaluty bądź tokenu opartego np. na Ethereum
  • opracowanie dokumentacji Whitepaper (szczegółowy biznesplan całego projektu, będący odpowiednikiem prospektu emisyjnego w przypadku IPO (Initial Public Offering)
  • stworzenie Roadmap czyli harmonogramu prac podanego do publicznej wiadomości oraz zawierającego podział na poszczególne etapy, prowadzące do finalnej realizacji i uruchomienia projektu
  • wdrożenie działań marketingowych (profesjonalna witryna internetowa, kampanie w mediach społecznościowych, zgłoszenie do serwisów ratingowych dot. ICO)
  • umożliwienie wymiany otrzymanych tokenów na giełdach kryptowalut