Token jest dość młodym pojęciem wywodzącym się z technologii blockchain, a dokładniej z kryptowalut. Według Williama Mougayara, autora książki „The business blockchain”, token jest cyfrową jednostką wartości, którą tworzy organizacja, aby samodzielnie zarządzać swoim modelem biznesowym i umożliwiać użytkownikom interakcję ze swoimi produktami, jednocześnie ułatwiając dystrybucję i wymianę nagród oraz korzyści wszystkim zaangażowanym.

Tokeny nie posiadają wymiaru materialnego, są cyfrowym zapisem bazującym na technologii blockchain. Zdecydowana większość tokenów powstaje na platformie Ethereum, a dokładniej na standardzie ERC20 (innymi mniej popularnymi platformami są Nem, Neo, Waves i Omni). Mają szereg zastosowań – mogą pełnić rolę użytkową, marketingową, rozliczeniową lub inwestycyjną jak również być ich hybrydą. W zależności od przeznaczenia, służą do rozliczeń za dostęp do określonych zasobów systemów IT, są narzędziem do pozyskiwania funduszy na rozruch i rozwój startupu bądź konkretnego projektu, odzwierciedlają stan posiadania akcji w spółce, sprawdzają się jako doskonałe narzędzie marketingowe.

Klasyfikacja tokenów

Ze względu na różne możliwości zastosowania, tokeny możemy podzielić na:

  • Tokeny użytkowe (utility tokens) – zapewniają dostęp do funkcjonalności systemów informatycznych, aplikacji oraz usług. Są środkiem i metodą płatności.
  • Tokeny kapitałowe (security tokens) – są instrumentami analogicznymi do akcji i obligacji odzwierciedlając stan ich posiadania. Traktowane są jako papiery wartościowe.

Tokenizacja

Tokenizacja jest nową formą cyfryzacji biznesu opartej na zdecentralizowanej technologii blockchain. Polega na tworzeniu tokenów i ścisłemu przypisywaniu ich do danej firmy, konkretnego projektu lub osoby. Wraz z rozwojem i adaptacją technologii blockchain, potencjał tokenizacji jest ogromny i pozwala tokenizować wszelkiego rodzaju aktywa jednocześnie obniżając koszty ich transferu.

Marketing tokenowy

Ciekawych zastosowań w tokenizacji może doszukiwać się branża marketingowa. Marketing tokenowy (inaczej zwany kryptomarketingiem) dostarcza niesamowitych możliwości wykorzystywania tokenów jako elementu kampanii reklamowej. Tokeny mogą być nagrodą w konkursach, pełnić rolę punktów lojalnościowych, stać się bonusem dla zaangażowanych pracowników. Możemy zauważyć szybki wzrost liczby firm oraz osób publicznych a także prywatnych posiadających własne tokeny biznesowe bądź personalne. Własne tokeny ma coraz większa liczba youtuberów, piłkarzy, artystów czy nawet polityków.

ICO – Initial Coin Offering

ICO jest środkiem finansowania społecznościowego startupów poprzez zbieranie kapitału za pomocą nowo utworzonych kryptowalut i tokenów. Polega na ich sprzedaży za inny środek płatniczy, przede wszystkim Ethereum i Bitcoin. Opiera się głównie na modelu biznesowym zapisanym w postaci wielostronicowego dokumentu White Paper, będącego odpowiednikiem prospektu emisyjnego w przypadku akcji. ICO jest bardzo młodą formą finansowania, w wielu krajach jeszcze nieuregulowaną. Więcej dowiesz się w kolejnym artykule: https://www.tokenizacja.com/co-to-jest-ico/