Blockchain to jedna z najważniejszych i najgorętszych technologii ostatnich lat, która zrewolucjonizowała sposób, w jaki przesyłamy i przechowujemy informacje oraz wartości w Internecie. Blockchain jest często kojarzony z kryptowalutami, takimi jak Bitcoin, Ethereum, Tether oraz tokenizacją ale to tylko dwa z wielu zastosowań tej przełomowej technologii XXI wieku. W tym artykule postaramy się wyjaśnić, czym dokładnie jest blockchain, jak działa i jakie ma zastosowanie.

Na czym polega blockchain?

Blockchain jest rodzajem rozproszonej bazy danych, która składa się z bloków zawierających informacje czyli rejestr danych. Każdy blok jest kryptograficznie połączony z poprzednim oraz następnym blokiem, tworząc łańcuch bloków – stąd nazwa „blockchain”. Każdy blok zawiera pewną ilość zapisanych informacji oraz unikalny kod, który pozwala na jednoznaczne zidentyfikowanie danego bloku.

W przeciwieństwie do tradycyjnych baz danych, w których dane są przechowywane w jednym miejscu czyli są scentralizowane, blockchain jest rozproszony na tysiącach lub nawet milionach komputerów na całym świecie – stąd określenie – decentralizacja danych. Każdy użytkownik blockchaina ma dostęp do identycznej kopii bazy danych, co oznacza, że ​​wszelkie zmiany są widoczne dla wszystkich użytkowników.

Jak działa blockchain?

Przede wszystkim technologia blockchain zapewnia bezpieczeństwo i niezmienność zapisanych danych. Dzięki temu, że bloki są połączone ze sobą i połączenia miedzy nimi są zabezpieczone kryptograficznie, każda próba zmiany informacji w bloku wymaga zmiany również w poprzednim i następnym bloku. Oznacza to, że nie można zmienić jednego bloku bez zmiany całego łańcucha bloków, co jednoznacznie uniemożliwia próby manipulacji danymi oraz fałszowania wprowadzonych już informacji.

Kolejną dużą zaletą blockchaina jest to, że umożliwia on bezpieczny i natychmiastowy przesył informacji między użytkownikami, bez potrzeby pośredników. W tradycyjnym systemie bankowym przesyłanie środków pieniężnych z jednego konta na drugie wymaga pośrednictwa banku lub innej instytucji finansowej, co wiąże się z wydłużonym czasem realizacji, kosztami i ryzykiem oszustwa. W blockchainie, przesyłanie kryptowaluty z jednego portfela na drugi nie wymaga pośredników i jest wykonywane w czasie rzeczywistym bezpośrednio między użytkownikami.

Blockchain umożliwia także tworzenie inteligentnych kontraktów (smart kontrakty), czyli zdecentralizowanych programów, które automatycznie wykonują określone czynności na podstawie określonych warunków. Jeżeli zostanie spełniony warunek A, smart kontrakt automatycznie wywoła realizację warunku B. Na przykład, jeśli chcesz wypłacić środki z portfela kryptowalutowego, inteligentny kontrakt może automatycznie sprawdzić, czy masz wystarczającą ilość środków i jeśli tak, przesłać je na wskazany adres. Smart kontrakty mają obszerne zastosowanie w tokenizacji, zarządzają sprzedażą i dystrybucją tokenów pomiędzy emitentem a tokenariuszami. Rozdzielają tokenady czyli wypracowane zyski np. ze staking’u tokenów danego projektu. Najpopularniejszymi środowiskami blockchain do tworzenia smart kontraktów są Ethereum, BNB Chain, Cardano, Polkadot, EOS czy Tron.

Mimo przeważającej ilości zalet blockchaina – jak każda technologia, ma również swoje wady. Jedną z głównych wad jest skomplikowanie samej technologii oraz jej koszty wdrożenia. Wymaga ona również dużych zasobów mocy obliczeniowej, co powoduje spore zużycie energii i wymaga wydajnego sprzętu.

Zastosowanie blockchaina

Najbardziej znanymi zastosowaniami blockchaina a wręcz produktami opartymi o tą technologię są kryptowaluty i tokenizacja – Bitcoin, Ethereum, tokeny crowdfundingowe, tokeny personalne a także marketingowe i NFT. Oczywiście do tej grupy należą również smart kontrakty, w oparciu o które tworzone są zdecentralizowane aplikacje dApps, zdecentralizowane systemy finansowe Defi, zdecentralizowane organizacje DAO.

Blockchain oferuje wiele możliwości zastosowania w różnych branżach, takich jak:

 • Bankowość i finanse – blockchain umożliwia szybkie i bezpieczne przetwarzanie transakcji finansowych bez udziału pośredników, a także zapewnia bezpieczeństwo przechowywania danych, transparentność i ochronę przed oszustwami.
 • Logistyka i handel – technologia blockchain może znacząco usprawnić zarządzanie łańcuchem dostaw, przyspieszyć procesy transakcyjne oraz zminimalizować koszty, a także ułatwić weryfikację pochodzenia towarów.
 • Sektor nieruchomości – blockchain może ułatwić i przyspieszyć procesy transakcyjne, zmniejszyć lub wręcz zniwelować do zera koszty pośredników, zastąpić dotychczasowe procedury formalne oraz zapewnić bezpieczeństwo transakcji i dokumentów.
 • Przemysł i produkcja – blockchain może ułatwić zarządzanie procesami produkcyjnymi i dystrybucyjnymi, obniżyć koszty, wyeliminować fałszerstwa i ułatwić śledzenie historii produktów oraz ich oryginalności (np. dzięki tokenom NFT).
 • Administracja i publiczne usługi – blockchain może ułatwić zarządzanie procesami administracyjnymi, takimi jak wybory, rozliczenia i podatki, przechowywanie informacji a także zapewnić pełne bezpieczeństwo danych osobowych.
 • Opieka zdrowotna i medycyna – blockchain może umożliwić bezpieczną i prywatną wymianę informacji medycznych między różnymi placówkami medycznymi, a także usprawnić i przyspieszyć zarządzanie medycznymi zasobami i wglądem do historii chorób pacjentów z uwzględnieniem pełnej poufności oraz bezpieczeństwa.
 • Sektor energetyczny – blockchain może ułatwić zarządzanie rozproszonymi systemami produkcyjnymi i magazynowymi, usprawnić dystrybucję oraz handel energią między producentami i konsumentami końcowymi.
 • Edukacja – blockchain może usprawnić przechowywanie osiągnięć edukacyjnych oraz ich weryfikację, a także ułatwić zarządzanie certyfikatami, dyplomami, referencjami.
 • Gry komputerowe – blockchain może umożliwić szerszą perspektywę tworzenie gier, bezpieczną wymianę wirtualnych aktywów i przedmiotów pomiędzy graczami, a także umożliwić lepsze zarządzanie licencjami, prawami autorskimi i własnością intelektualną.
 • Branża turystyczna – blockchain może usprawnić bezpieczną i szybką wymianę informacji między różnymi podmiotami w branży turystycznej, a także umożliwić obniżenie kosztów oraz zapewnić śledzenie historii podróży.
 • Kultura i sztuka – zastosowanie blockchaina w tym sektorze może ułatwić zarządzanie licencjami, prawami autorskimi i własnością intelektualną, zapewnić oryginalność aktywa, usługi bądź dzieła.
 • E-commerce – blockchain w handlu internetowym może pomóc w walce z oszustwami i zapewnić szybkość oraz bezpieczeństwo transakcji online, a także umożliwić bezpieczną i błyskawiczną wymianę informacji między różnymi podmiotami takimi jak sklep internetowy, bramka płatności, firma kurierska.

Blockchain znajduje także szerokie zastosowanie w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. Dzięki swoim możliwościom i właściwościom, takim jak transparentność, niezmienność i niepodważalność danych oraz decentralizacja. Blockchain może być wykorzystany do nadzorowania poprawności funkcjonowania i zabezpieczania sieci komputerowych oraz systemów informatycznych przed atakami hakerów, awariami technicznymi, błędami jednostkowymi.

Podsumowanie

Podsumowując, blockchain to rewolucyjna i przełomowa technologia, która zmienia sposób, w jaki funkcjonujemy w Internecie oraz w biznesie. Oferuje ona wiele możliwości zastosowania usprawniając jednocześnie szereg procesów, ale również wymaga wiedzy i zaangażowania w celu jej efektywnego wykorzystania. Wraz z rozwojem tej technologii, można oczekiwać coraz większej liczby zastosowań blockchaina w różnych dziedzinach naszego życia, co z pewnością przyspieszy postępy w dziedzinie cyfrowej transformacji. Poprzednią taką technologią był Internet. Jesteśmy świadkami rozwoju kolejnej – na miarę Internetu.