Smart kontrakty są inteligentnymi umowami mającymi postać cyfrową opartą na technologii Blockchain. Obok kryptowalut i tokenizacji są jednym z głównych zastosowań technologii łańcucha bloków. Twórcą smart kontraktów jest amerykański kryptograf Nick Szabo, który w 1994 roku opublikował pracę zatytułowaną „Smart Contracts„. Dwa lata później pojawiła się jego kolejna publikacja pt. „Smart Contracts: Buliding Blocks for Digital Markets„, natomiast niedługo po tym tj. w 1998 roku opracował schemat pieniądza cyfrowego Bit Gold, który w rzeczywistości nigdy nie powstał ale zaczerpnięto z niego ideę Bitcoina.

Smart kontrakty działają na zasadzie współzależności – jeżeli warunek zostanie spełniony automatycznie następuje realizacja wyniku bądź warunku następnego. Całe działanie inteligentnej umowy następuje samoczynnie (weryfikacja spełnienia zapisanych ustaleń oraz realizacja tych zapisów) bez udziału strony trzeciej.